28 สิงหาคม 2563 สปส.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

28 สิงหาคม 2563