27 สิงหาคม 2563 สปส.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลคลองจิก

28 สิงหาคม 2563