30 ปีสนง.ประกันสังคม จู่โจม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน


30 ปีสนง.ประกันสังคม จู่โจม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง5แห่ง และมูลนิธิคุณากร ที่ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ประสบเหตุแล้วค่ารักษาพยาบาลเกินกฎหมายกำหนด