นายวัชรินทร์ ทองสุข ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายบัณฑิต เอมสมบุญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำลูกจ้างบริษัท เล้งเฮง อกรีฟู้ดส์ จำกัด เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

30 พฤศจิกายน 2563