นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ ทองสุข ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมมอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตน

30 พฤศจิกายน 2563