รับสมัครบุคลากร

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของโรงพยาบาลพัทลุงมาขึ้นบัญชี เป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุุคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงนกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทุลง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 - 70 ปี เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ เข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2566