ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (สิทธิโรงพยาบาลพัทลุง) สามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

25 พฤษภาคม 2565