ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน
ด่วนที่สุด❗ ขยายเวลาแล้ว รีบลงทะเบียนด่วน!!
ด่วนที่สุด❗ ขยายเวลาแล้ว รีบลงทะเบียนด่วน!!
ขอเชิญชวนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
สัญญาณเตือน
สัญญาณเตือน
ประกันสังคมเสิร์ฟสุข สุขทั้งใจ สุขทั้งกาย
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนจ่ายผ่านช่องทางไหนได้บ้าง❓ เช็กเลย✅
สปส. แจ้งปิดปรับปรุงให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน App ShopeePay ชั่วคราว แต่ยังคงชำระเงินผ่าน App Shopee ได้
ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการให้บริการนายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ร่วมกับธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวน สามารถรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้!
วันแม่ปีนี้...พาแม่ ตรวจสุขภาพเต้านม และ มะเร็งปากมดลูก ฟรี!
ประโยชน์ที่คนทำงานต้องรู้
ผู้ประกันตนมาตรา40 เตรียมรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์
กองทุนเงินทดแทน คือกองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย เนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยไม่ค านึงถึงวัน เวลา และสถานที่ แต่จะดูสาเหตุที่ท าให้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
พูดคุยกับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประเด็น
เพราะสุขภาพของผู้ประกันตนสำคัญ
แดดดี้ป้ายแดงรู้ยัง❓ ค่าคลอดบุตรก็ใช้สิทธิประกันสังคมได้
ขาดส่งบ่อยๆ อาจขาดสิทธิผู้ประกันตนได้ ผู้ประกันตน ม.39 สามารถสมัครหักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคารได้ โดยธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
ประกันสังคมรับชำระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment ของธนาคารออมสินได้แล้ว
 1 2 3 >  Last ›