ภาพประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุงจัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป  ณ โรงพยาบาลพัทลุง
พิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ งานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2566
บันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2566
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติ ในการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศสเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิรา
1/12/2565 นางสาวสุมณฑา  พลคง ประกันสังคมจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานสัมมนาสถานภาพและความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทย 2565
28/11/65 นางสาวสุมณฑา  พลคง  ประกันสังคมจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2565
งานสัมมนาวิชาการด้านควาปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565
นางสาวสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ครั้งที่ 2 (ภาคใต้) ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา จังหวัดสงขลา
 1 2 3 >  Last ›