ภาพประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติ ในการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศสเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิรา
1/12/2565 นางสาวสุมณฑา  พลคง ประกันสังคมจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานสัมมนาสถานภาพและความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทย 2565
28/11/65 นางสาวสุมณฑา  พลคง  ประกันสังคมจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2565
งานสัมมนาวิชาการด้านควาปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565
นางสาวสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ครั้งที่ 2 (ภาคใต้) ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา จังหวัดสงขลา
นางสาวสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมกรมสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 11/2565
สปจ.พัทลุง ร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตน โครงการสปส. มอบสุข ณ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
สปจ.พัทลุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
กิจกรรมฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
 1 2 3 >  Last ›