สำนักงานประกันสังคมขอปิดปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่ 17.30 - 18.00 น. โปรดออกจากระบบ