มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือการเยียวยา

กรอกเลขบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์


กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ