ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยา ในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบ

กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ