หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ประกันสังคม เผย สถาบันบำราศนราดูร เปิดรับผู้ประกันตนรายใหม่ ตั้งแต่ 1 ก.ค.55
 

ประกันสังคม เผย สถาบันบำราศนราดูร เปิดรับผู้ประกันตนรายใหม่ ตั้งแต่ 1 ก.ค.55

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผย  1 ก.ค.55 นี้ สถาบันบำราศนราดูร เปิดรับผู้ประกันตนเข้าโครงการประกันสังคม แจงต้องเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ประกันตนรายใหม่ไม่เคยเลือก รพ.ใดมาก่อนได้
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยว่า จากการที่สถาบันบำราศนราดูร สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ได้งดรับผู้ประกันตนเพิ่มเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นมา เนื่องจากได้มีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกของสถาบันฯ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางสถาบันบำราศนราดูร ได้ประสานมายังสำนักงานประกันสังคม ว่า เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ทางสถาบันบำราศนราดูร จึงขอเปิดรับเฉพาะผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใหม่ (ผู้ประกันตนที่มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามแบบ สปส. 1-03) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 นี้เป็นต้นไป
          ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถเลือกสถาบันบำราศนราดูรเป็นสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลได้ โดยยื่นคำขอตามแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป หากมีปัญหาข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ทุกแห่ง หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)       
.......................................................................
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง
 
www.sso.go.th หรือ www.facebook.com/ssofanpage หรือ http://newzone.sso.go.th

print page พิมพ์หน้านี้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007 Social Security Office . All right reserved.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงแรงงาน
317/1 ถนนพโลชัย  ต. ในเมือง  อ.เมือง  จ.  อุบลราชธานี  34000

                    ติดต่อwebmaster: pattaya.c@sso.go.th