หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์เลขาธิการ สปส. รุดมอบเงินค่าทำศพ 3 เหยื่อ กระเช้าติดสติกเกอร์โฆษณาตึกใบหยกทาวเวอร์ร่วง
 

เลขาธิการ สปส. รุดมอบเงินค่าทำศพ 3 เหยื่อ กระเช้าติดสติกเกอร์โฆษณาตึกใบหยกทาวเวอร์ร่วง
 
          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) รุดมอบเงินค่าทำศพ เงินค่าทดแทนกรณีเสียชีวิต และเงินกรณีชราภาพกองทุนประกันสังคม ให้กับผู้เสียชีวิต 3 ราย กรณีอุบัติเหตุกระเช้าติดสติกเกอร์ โฆษณาหักที่ตึกใบหยก 2        
          นายจีรศักดิ์  สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ได้เกิดอุบัติเหตุกระเช้าติดสติกเกอร์โฆษณาหัก ที่ตึกใบหยก 2 ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย และเสียชีวิต 3 ราย โดยผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างบริษัท คิวแอดเวอร์ไทซิง จำกัด ตั้งอยู่ที่ 45/78 หมู่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 4 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน เป็นค่าทำศพ และเงินทดแทนกรณีเสียชีวิต ส่วนกองทุนประกันสังคมจะได้รับเงินกรณีชราภาพ
          โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ได้มีการมอบเงินทำศพให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 3 ราย คือ นายกำธร อมรวงศ์ นายอติวัชช์ ศรีจวนกิติภูมิ และนายฤทธิชัย จำญาติ ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี โดยรวมเป็นเงินดังนี้  
          1. ค่าทำศพของลูกจ้าง 3 ราย รายละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท
          2. เงินค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตของลูกจ้าง 3 ราย รวมเป็นเงิน 1,584,000 บาท
          3. เงินกรณีชราภาพกองทุนประกันสังคมของลูกจ้าง 3 ราย รวมเป็นเงิน 58,865.90 บาท
                     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,732,865.9 บาท

          มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือ โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) 
………………………………………………………………………….
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง
www.sso.go.th หรือ www.facebook.com/ssofanpage หรือ http://newzone.sso.go.th

print page พิมพ์หน้านี้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007 Social Security Office . All right reserved.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงแรงงาน
317/1 ถนนพโลชัย  ต. ในเมือง  อ.เมือง  จ.  อุบลราชธานี  34000

                    ติดต่อwebmaster: pattaya.c@sso.go.th