หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน  รายละเอียดดังนี้

print page พิมพ์หน้านี้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007 Social Security Office . All right reserved.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงแรงงาน
317/1 ถนนพโลชัย  ต. ในเมือง  อ.เมือง  จ.  อุบลราชธานี  34000

                    ติดต่อwebmaster: pattaya.c@sso.go.th