Banner
หน้าแรกประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์


สปส. จัด “โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน”

         สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัด “โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน”  วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้สถานประกอบการกู้เงินนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสภาพคล่อง เพิ่มผลผลิต มีศักยภาพที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงาน ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 4 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55 
     นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ในปี 2555 นี้ นโยบายของรัฐบาลได้มีการปรับเพิ่มค่าแรงรายวันขั้นต่ำเป็น 300 บาท/ราย ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบให้จัดทำ “โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” วงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมกู้เงินไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสร้างสภาพคล่อง เพิ่มผลผลิต ทำให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงาน โดยธนาคารจะปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับสถานประกอบการ กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คงที่ 3 ปี กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือใช้บุคคลค้ำประกัน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี คงที่ 3 ปี ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการกู้เพื่อ Refinance ซึ่งในขณะนี้มีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  และธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
     สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะขอกู้เงิน จะต้องเป็นสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องคงสภาพการจ้างงานโดยรักษาจำนวนผู้ประกันตนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ประกันตน ณ วันที่ได้รับสินเชื่อตลอดอายุโครงการ 3 ปี ทั้งนี้ สถานประกอบการ จะต้องขอรับหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/เขตพื้นที่ และลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน (สถานประกอบการละ 1 ฉบับเท่านั้น) หลังจากนั้นให้ติดต่อยื่นกู้กับธนาคารทั้ง 4 แห่งได้เลย โดยสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 4 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555   
     สำหรับวงเงินสินเชื่อโครงการเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน จำนวน 10,000 ล้านบาท ได้แบ่งวงเงินกู้ให้กับ   สถานประกอบการ โดยแบ่งเป็น
     1) วงเงิน 6,000 ล้านบาท สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท   ต่อราย
     2) วงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 51-200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท   ต่อราย
     3) วงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างเกินกว่า 200 คนขึ้นไป วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อราย
มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือ โทร.1506 ( เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ) 
---------------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม 
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง /
www.sso.go.th
 

page 1 of 6 (92 รายการ) 1 2 3 4 5 6
bullet ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ
bullet ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ
bullet ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
bullet ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องผลการสอบพนักงานขับรถ
bullet ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องรับสมัครพนักงานขับรถยนต์
bullet ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง สอบราคาจัดจ้างจัดทำเสื้อกองเชียร์ฯ
bullet ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ
bullet ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
bullet ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ
bullet ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
bullet เชิญชวนแสดงความคิดเห็น "ต้องการให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาเป็นไปอย่างไรในอนาคต"
bullet ประกาศจังหวัดตรัง เรืองรายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
bullet ประกาศจังหวัดตรัง เรืองรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
bullet ประกันสังคม เตรียมพร้อมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด นายจ้างค้างชำระเงินสมทบแล้วไม่นำส่ง
bullet จับมือ ธ.กสิกรไทย MOU. ให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
bullet เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ สมัครเป็นสมาชิกประกันสังคม
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
page 1 of 6 (92 รายการ) 1 2 3 4 5 6
print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดตรัง  โทร 075-570527-30

  1. งานอำนวยการ   075-570528  ต่อ  12
  2. งานประโยชน์ทดแทน   075-570528 ต่อ 14
  3. งานการเงินและบัญชี   075-570528 ต่อ 16
  4. งานทะเบียนและประสานการแพทย์   075-570528 ต่อ 15
  5. งานเงินสมทบและการตรวจสอบ  075-570528 ต่อ 17
  6. สนง.ประกันสังคม จ.ตรัง สาขาห้วยยอด 075-577255

ติดต่อเว็บมาสเตอร์: apisit.s@sso.go.th