Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบฯ เจ้าหน้าทีประกันสังคม
 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เจ้าหน้าที่ประกันสังคม

+++รายละเอียด

print page พิมพ์หน้านี้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา

430/78 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ 0 7430 0550-4 
โทรสาร 0 7433 3983