Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 

 +++รายละเอียด

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา

print page พิมพ์หน้านี้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา

430/78 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ 0 7430 0550-4 
โทรสาร 0 7433 3983