Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ เปิดให้บริการแล้ว
 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ เปิดให้บริการแล้ว

          สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ ได้เปิดให้บริการแก่นายจ้าง  ลูกจ้าง ผู้ประกันตน แล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และมาติดต่องานประกันสังคมในหลายอำเภอ ในจังหวัดบึงกาฬ  
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยว่า สำนักงานประกันสังคม มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่มาติดต่องานประกันสังคมในจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่รวมทั้งอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด ซึ่งในขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ได้จัดตั้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่เลขที่ 75/10 หมูที่ 9 ถนนบึงกาฬพังโคน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4249 1344 โดยให้บริการงานประกันสังคม แก่สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่อยู่ในเขตจังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง อำเภอบุ่งคล้า และอำเภอศรีวิไล
          มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

......................................................................
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชม.
www.sso.go.th
 

print page พิมพ์หน้านี้