Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดงาน “สัปดาห์รณรงค์สุขภาพเนื่องในวันแม่”
 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดงาน “สัปดาห์รณรงค์สุขภาพเนื่องในวันแม่”
 
          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์) เปิดงาน “สัปดาห์รณรงค์สุขภาพเนื่องในวันแม่” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนพี่น้องผู้ใช้แรงงานมีความรู้เรื่องสุขภาพ และการป้องกันโรคโดยมีการตรวจสุขภาพ ในกลุ่มสตรี และภายในงานยังมีบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคจากการทำงาน
          นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาส  เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์รณรงค์สุขภาพเนื่องในวันแม่” ณ กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ ว่า ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 นี้ กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดงาน “สัปดาห์รณรงค์สุขภาพเนื่องในวันแม่” มีการตรวจสุขภาพในกลุ่มสตรี เช่น การตรวจเลือด ตรวจสมรรถภาพของร่างกาย และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม เอกซเรย์ปอดให้กับประชาชน และผู้ใช้แรงงาน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จัดหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ รถโมบายเคลื่อนที่ รถพยาบาลฉุกเฉิน แพทย์ มาให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ขอรับการตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกันตนหญิง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   ที่ห้องประชุมสำนักแรงงานสัมพันธ์ 2 กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้มีการจัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่อง โรคจากการทำงาน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมมาร่วมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้งานประกันสังคม แก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่มาร่วมงาน ณ บริเวณใต้อาคารกระทรวงแรงงาน
          หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
    ......................................................................

print page พิมพ์หน้านี้

   

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง 55/9 หมู่ที่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทร.0-7782-8533-6 โทรสาร 0-7782-8537

Copyright (c) 2010 Social Security Office.All right reserver.