Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินทดแทน สปส. ร่วมจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26
 

กองทุนเงินทดแทน สปส. ร่วมจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26

          สำนักงานประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 5 – 7 ก.ค. 55  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ตระหนักในอันตรายและความสูญเสีย เพื่อลดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงาน
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยว่า ในระหว่างวันที่ 5 – 7  กรกฎาคม 2555 นี้ กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยในงานนี้ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และสถาบันความปลอดภัยด้านการทำงาน ได้ร่วมกันจัดงาน เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีจิตสำนึกความปลอดภัย และตระหนักในอันตรายและความสูญเสีย เพื่อลดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน
          ภายในงานยังจัดให้มีพิธีมอบรางวัลด้านความปลอดภัยในการทำงาน การสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย งานนวัตกรรม และนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การประกวดทีมฉุกเฉิน,โปสเตอร์, นิทาน และคลิปวิดีโอด้านความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมกันสนุกกิจกรรมบันเทิง ลุ้นรับของรางวัลมากมาย จึงขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน
 
......................................................................
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง
 
www.sso.go.th หรือ www.facebook.com/ssofanpage หรือ http://newzone.sso.go.th

print page พิมพ์หน้านี้

   

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง 55/9 หมู่ที่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทร.0-7782-8533-6 โทรสาร 0-7782-8537

Copyright (c) 2010 Social Security Office.All right reserver.