Banner
page 1 of 8 (129 รายการ) 1   2   3   4   5   6   7   8
รายการที่พบ
bullet ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
bullet ประกาศเจตจำนงสุจริต
bullet ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
bullet รณรงค์ให้รับเงินสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) ผ่านธนาคาร
bullet การปฎิบัติงานตามโครงสร้างของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
bullet กิจกรรมออกกำลังกาย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
bullet วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
bullet เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
bullet ภาพเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตามโครงสร้างของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
bullet 18 -19 มิ.ย. 2559 การจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
bullet ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป การจ่ายเงินสมทบ เพื่อความสะดวก ...จ่ายง่ายทุกเวลา
bullet วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2
bullet วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1
bullet วันที่ 29 เมษายน 2559 เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ
bullet นายจ้าง จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment )ไม่เสียค่าธรรมเนียม
bullet ช่องทางการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี 57
page 1 of 8 (129 รายการ) 1   2   3   4   5   6   7   8

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2  ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25230

ฝ่ายอำนวยการโทรศัพท์ 0 3745 4160
กลุ่มงานประกันสังคม 1 โทรศัพท์ 0 3745 4030-32, 0 3745 4490-91  

โทรสาร 0 3745 4029 / 0 3745 4448 โทรมหาดไทย 31784  
E-mail : prachinburi@sso.go.th 
E-mail Webmaster : egachai.n@sso.go.th