ทางด่วนงานบริการ
เข้าสู่ระบบ (ผู้ประกันตน และบุคคลทั่วไป)
ชื่อ
รหัส
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก


Insert title here
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
งานตามโครงการประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2  ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25230

ฝ่ายอำนวยการโทรศัพท์ 0 3745 4160
กลุ่มงานประกันสังคม 1 โทรศัพท์ 0 3745 4030-32, 0 3745 4490-91  

โทรสาร 0 3745 4029 / 0 3745 4448 โทรมหาดไทย 31784  
E-mail : prachinburi@sso.go.th 
E-mail Webmaster : egachai.n@sso.go.th