IMG_9122.JPG IMG_9102.JPG IMG_9103.JPG IMG_9104.JPG IMG_9111.JPG

 

“ประกาศเจตนารมณ์ในการปฎิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริต”

นางสาวพรพิไล มะลอย ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการปฎิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และขอปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง โดยยึดมั่น ยืนหยัด ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อประชาชน องค์กร และประเทศชาติต่อไป

Vote Rating 0
Book Mark View 12
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE
 

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2  ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25230

ฝ่ายอำนวยการโทรศัพท์ 0 3745 4160
กลุ่มงานประกันสังคม 1 โทรศัพท์ 0 3745 4030-32, 0 3745 4490-91  

โทรสาร 0 3745 4029 / 0 3745 4448 โทรมหาดไทย 31784  
E-mail : prachinburi@sso.go.th 
E-mail Webmaster : egachai.n@sso.go.th