Banner
หน้าแรกงานตามโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
 

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นางสาวนงนุช มงคลสวัสดิ์ ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ "วันแม่แห่งชาติ 2559" จำนวนผู้ประกันตน 46 ราย ณโรงพยาบาลเจ้าพระอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 

print page พิมพ์หน้านี้

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2  ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25230

ฝ่ายอำนวยการโทรศัพท์ 0 3745 4160
กลุ่มงานประกันสังคม 1 โทรศัพท์ 0 3745 4030-32, 0 3745 4490-91  

โทรสาร 0 3745 4029 / 0 3745 4448 โทรมหาดไทย 31784  
E-mail : prachinburi@sso.go.th 
E-mail Webmaster : egachai.n@sso.go.th