Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้รับเงินสิทธิประโยชน์ (กองทุนประกันสังคม) ผ่านธนาคาร
 


การขอรับเงินสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม

เพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่ต้องมาติดต่อสำนักงานประกันสังคม/สาขา ด้วยตนเอง

ยื่นเอกสารขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม
" หากเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี ภายใน 5 วันทำการ "

ช่องทางการรับเงิน*
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารทหารไทย
-ธนาคารธนชาต
-ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
-ธนาคารอิสลาม

* บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ชื่อผู้รับเงินคนเดียวเท่านั้น

print page พิมพ์หน้านี้

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2  ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25230

ฝ่ายอำนวยการโทรศัพท์ 0 3745 4160
กลุ่มงานประกันสังคม 1 โทรศัพท์ 0 3745 4030-32, 0 3745 4490-91  

โทรสาร 0 3745 4029 / 0 3745 4448 โทรมหาดไทย 31784  
E-mail : prachinburi@sso.go.th 
E-mail Webmaster : egachai.n@sso.go.th