Banner
หน้าแรกงานตามโครงการประกันสังคมวันที่ 29 เมษายน 2559 เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ
 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี  ได้ดำเนินการเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ สถานพยาบาลและเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ณ ที่พักอาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  เนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 พื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกันตนที่พักรักษาตัวในสถานพยาบาลดังนี้
1.  เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  และโรงพยาบาลกบินทร์บุรี  จำนวน   82  ราย
2.  เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ณ ที่พักอาศัย


วันที่ 29 เมษายน 2559 นางสาวนงนุช มงคลสวัสดิ์ ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลเจ้าพระอภัยภูเบศร อำเภอเมือง

 

วันที่ 29 เมษายน 2559 นายสุภัคชัย ศรีมาลา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณโรงพยาบาลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ

 

print page พิมพ์หน้านี้

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2  ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25230

ฝ่ายอำนวยการโทรศัพท์ 0 3745 4160
กลุ่มงานประกันสังคม 1 โทรศัพท์ 0 3745 4030-32, 0 3745 4490-91  

โทรสาร 0 3745 4029 / 0 3745 4448 โทรมหาดไทย 31784  
E-mail : prachinburi@sso.go.th 
E-mail Webmaster : egachai.n@sso.go.th