Banner
หน้าแรกประกาศจังหวัดปราจีนบุรี


สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
ท่านสามารถคลิกเลือกเนื้อหา ได้โดยการคลิกจากหัวข้อด้านล่าง

bullet ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
bullet ประกาศเจตจำนงสุจริต
bullet ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
print page พิมพ์หน้านี้

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2  ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25230

ฝ่ายอำนวยการโทรศัพท์ 0 3745 4160
กลุ่มงานประกันสังคม 1 โทรศัพท์ 0 3745 4030-32, 0 3745 4490-91  

โทรสาร 0 3745 4029 / 0 3745 4448 โทรมหาดไทย 31784  
E-mail : prachinburi@sso.go.th 
E-mail Webmaster : egachai.n@sso.go.th