หน้า 1 จาก 5 (33) 1 2 3 4 5
ประกาศเจตนารมณ์ในการปฎิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริต
View : 12
ประกาศ เจตจำนงสุจริต
View : 150
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
View : 1048
กิจกรรมออกกำลังกาย โดยทีมงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้นำการออกกำลังกาย
View : 1263
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
View : 835
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
View : 775
เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
View : 686
23 - 24 มิถุนายน 2559 โครงการอบรมให้ความรู้ การประกันสังคมมาตรา 40
View : 812
หน้า 1 จาก 5 (33) 1 2 3 4 5

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2  ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25230

ฝ่ายอำนวยการโทรศัพท์ 0 3745 4160
กลุ่มงานประกันสังคม 1 โทรศัพท์ 0 3745 4030-32, 0 3745 4490-91  

โทรสาร 0 3745 4029 / 0 3745 4448 โทรมหาดไทย 31784  
E-mail : prachinburi@sso.go.th 
E-mail Webmaster : egachai.n@sso.go.th