Banner
page 1 of 2 (29 รายการ) 1   2
รายการที่พบ
bullet รายชื่อสถานพยาบาล/คลินิกทันตกรรม ใช้สิทธิโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ..
bullet รายชื่อคลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลพุทธชินราช ปี 2561
bullet คืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39
bullet เพิ่มทางเลือกใหม่มาตรา 40
bullet ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
bullet ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศราขชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
bullet บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
bullet รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
bullet รายชื่อคลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ปี 2560
bullet แจ้งเตือนเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิฯ วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560
bullet รายชื่อสถานพยาบาล/คลินิกทันตกรรมที่ร่วมโครงการปรับรูปแบบการให้บริการกรณีทันตกรรม
bullet การรับสมัครสถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมประจำปี ๒๕๖๐
bullet รับสมัครสถานพยาบาล กรณีทันตกรรม (เบิกจ่ายตรง)
bullet ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานชั้นต้น ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
bullet รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั้นต้น ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
bullet รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
bullet รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาคปฏิบัติ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
page 1 of 2 (29 รายการ) 1   2

สงวนลิขสิทธิ์ (C) 2554 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  โทรศัพท์ 0-5524-5020,0-5524-5324, 0-5528-2416

webmaster : saman.pu@sso.go.th , saman2506@hotmail.com