หน้า 1 จาก 1 (7) 1
ประกันสังคมเมืองสองแคว
View : 193
ร่วมงานสองแควแลอดีต ตามหาแม่การะเกด แม่หญิงแห่งเมืองสองแคว..
View : 240
ส่งแรงงานไทยกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์
View : 231
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ม.40 แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอบางกระทุ่ม
View : 2661
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ม.40 ในเขตอำเภอบางระกำ
View : 2457
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ม.40 ในเขตอำเภอเมือง
View : 2820
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ม.40 แก่หัวหน้าส่วนและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวัดโบสถ์
View : 9422
 
 
หน้า 1 จาก 1 (7) 1

สงวนลิขสิทธิ์ (C) 2554 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  โทรศัพท์ 0-5524-5020,0-5524-5324, 0-5528-2416

webmaster : saman.pu@sso.go.th , saman2506@hotmail.com