หน้า 1 จาก 2 (9) 1 2
สำนักงานประกันสังคมร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
View : 43
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
View : 52
ประกันสังคมเมืองสองแคว
View : 271
ร่วมงานสองแควแลอดีต ตามหาแม่การะเกด แม่หญิงแห่งเมืองสองแคว..
View : 324
ส่งแรงงานไทยกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์
View : 299
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ม.40 แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอบางกระทุ่ม
View : 2718
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ม.40 ในเขตอำเภอบางระกำ
View : 2516
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ม.40 ในเขตอำเภอเมือง
View : 2872
หน้า 1 จาก 2 (9) 1 2

สงวนลิขสิทธิ์ (C) 2554 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  โทรศัพท์ 0-5524-5020,0-5524-5324, 0-5528-2416

webmaster : saman.pu@sso.go.th , saman2506@hotmail.com