Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์แถลงข่าวการจัดงานวิ่ง "CHALAWAN RUNNING HALF MARATHON 2019"
 

แถลงข่าวการจัดงานวิ่ง "CHALAWAN RUNNING HALF MARATHAN 2019"

print page พิมพ์หน้านี้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

220  ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000

โทร. : 056-612934, 056-613290, 056-651166-7

โทร. : 056-616728, 056-651166-7 ต่อ 300