Banner
หน้าแรกข่าวสารและความเคลื่อนไหว/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์


page 1 of 10 (164 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ฯ13/03/2562
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์28/02/2562
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน28/02/2562
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าสีขาว-สีเหลือง14/03/2562
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประกาศเจตจำนงสุจริตฯ12/02/2562
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเพื่อจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล28/02/2562
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของเยี่ยมสำหรับผู้ประกันตนที่ป่วยและผู้ประกันตนฯ
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ.๖๙๙๔ พย
bullet การเผยแพร่การเป็นประธานอาเซียนของไทย
bullet พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
bullet แผ่นภาพ พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
bullet ประกาศวาระจังหวัดพะเยา เรื่องจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำจังหวัดพะเยา
bullet ขอประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนมาตรา 40 (ทางเลือกที่3)
bullet ขอประชาสัมพันธ์การกลับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39
bullet งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดืิอน กันยายน 2560
bullet งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดืิอน สิงหาคม 2560
page 1 of 10 (164 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
print page พิมพ์หน้านี้

 

Copyright (c) 2010 Social Security Office. All right reserved.

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 112/29 ถ.ฟากน้ำ ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศํพท์ 0-5448-4001-2 โทรสาร 0-5448-1995

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : nathanon.h@sso.go.th