หน้า 1 จาก 2 (10) 1 2
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
View : 1207
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)
View : 430
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม
View : 577
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
View : 474
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน
View : 344
ร่วมพิธ๊เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
View : 337
กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2558
View : 985
โครงการจัดการความรู้ในองค์กร
View : 1048
หน้า 1 จาก 2 (10) 1 2

 

ที่ตั้งและแผนที่www.sso.go.th/wprp/uploads/phayao/uploadImages/file/mapsso.pdf

Copyright (c) 2010 Social Security Office. All right reserved.

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 112/29 ถ.ฟากน้ำ ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศํพท์ 0-5448-4001-2 โทรสาร 0-5448-1995

www.facebook.com/1662928427310037/

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : nathanon.h@sso.go.th