ทางด่วนงานบริการ
เข้าสู่ระบบ (ผู้ประกันตน และบุคคลทั่วไป)
ชื่อ
รหัส
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก


Insert title here

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง  16 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 0-7462-1447-8  โทรสาร: 0-7461-4011  สป.มท. 71724

อีเมล์ : phatthalung@sso.go.th