Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม
 

          สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมสะดวก  ประหยัด ไม่เสียเวลารอคอย  โดยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป  สำนักงานประกันสังคมนนทบุรีจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมผ่านบัญชี 9 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารทหารไทย  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารธนชาต  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  โดยผู้ประกันตนยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ หรือฝากบุคคลอื่นมายื่นแทน หรือยื่นเอกสารด้วยตนเอง และจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารภายใน 5 วันทำการ

 

...............................................................

สำนักงานประกันสังคม   ศูนย์สารนิเทศ

 

 

print page พิมพ์หน้านี้