Banner
หน้าแรกข่าวสารความเคลื่อนไหวสปส.จัดให้! มั่นใจแก้ปัญหา ผปต.ม.39 สิ้นสภาพ
 

ตั้งแต่ 10 มกราคม 2560 สำนักงานประกันสังคม นำระบบการแจ้งเตือนผู้ประกันตน ม.39 ส่งเงินสมทบตรงตามกำหนด ผ่านระบบบริการส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) ย้ำ! มั่นใจแก้ปัญหาผู้ประกันตน ม.39 สิ้นสภาพเนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ

          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกันตน ม.39 บางส่วนขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน ทำให้สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยบริการแจ้งเตือนให้ผู้ประกันตน ม.39 ชำระเงินสมทบตรงตามกำหนดผ่านระบบบริการส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) ดังนี้ 
          - กรณีค้างชำระ 1 งวด “ท่านยังไม่ชำระเงิน ม.39 งวด 11/59 ขออภัย หากชำระแล้ว สงสัยโทร.1506” (จะส่งภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)
          - กรณีค้างชำระ 2 งวด “ท่านค้างชำระ ม.39 งวด 10-11/59 ติดต่อ สปส. ภายใน 15/01/60 ก่อนสิ้นสภาพ” (จะส่งภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน) 
          - กรณีผู้ประกันตน ม.39 ที่หักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคารจะได้รับ SMS กรณีชำระเงินแล้ว “ขอบคุณที่ชำระเงินประกันสังคมงวด...” (จะส่งภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน) 
          ซึ่งการแจ้งผลการหักบัญชี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตน ม.39 สามารถส่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อขอรับบริการ SMS ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศที่ท่านสะดวก สำหรับผู้ประกันตน ม.39 ท่านใดยังมิได้แจ้งเบอร์มือถือหรือไม่เป็นปัจจุบัน แจ้งได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศด่วน
          อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน ผู้ประกันตนจะต้องชำระเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยสำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินสมทบของผู้ประกันตน ม.39 ในหลากหลายช่องทางด้วยกัน ดังนี้ จ่ายเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย จ่ายด้วยเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย และธนาคารธนชาต จ่ายผ่านระบบ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

 

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดน่าน
599 หมู่ 11  ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-716069-072      โทรสาร : 054-716073
e-mail : nan@sso.go.th

ติดต่อเว็บมาสเตอร์: chutimon.t@sso.go.th