Banner
หน้าแรกข่าวสารความเคลื่อนไหวสปส. แนะผู้ประกันตน โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ใส่ใจคำเตือนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
 

สำนักงานประกันสังคม ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างใกล้ชิด สั่งการเจ้าหน้าที่ประกันสังคมทั่วประเทศ แนะนำ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอาการเข้าข่ายสงสัย ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างทันท่วงที ประสานสถานพยาบาลคู่สัญญาทั่วประเทศ 239 แห่ง สังเกตอาการคนป่วย 4 กลุ่ม มั่นใจพร้อมรองรับลูกจ้าง ผู้ประกันตน เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

          นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งสถานการณ์การล่าสุดได้มีการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาที่ประเทศสิงคโปร์ คาดว่ายอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสซิกาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไทย ได้มีการยกระดับมาตรการป้องกัน และออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นโรคซึ่งต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการตรวจ ชันสูตร ควบคุม และรักษา เพิ่มมาตรการดูแลที่เข้มข้น ทั้งเรื่องการกำจัดยุงลายให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม รวมทั้งมีการเฝ้าระวังควบคุมโรคโดยเน้นใน 4 กลุ่ม คือ 1.หญิงตั้งครรภ์ 2.ผู้ป่วยไข้ออกผื่น 3.ทารกที่มีศีรษะเล็กผิดปกติ และ 4.ผู้ป่วยที่มีอาการปลายประสาทอักเสบ ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไป
          เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในระบบประกันสังคม ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันได้ประสานให้สถานพยาบาลคู่สัญญาและเครือข่ายทั่วประเทศเตรียมความพร้อม รวมทั้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมทั่วประเทศ ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีมีอาการไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ท้องร่วง ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อส่งตรวจเชื้อทางห้องปฏิบัติการ และเข้ารับการรักษาตามอาการ ซึ่งโรคติดเชื้อดังกล่าวสามารถหายได้เอง แต่หากเป็นหญิงตั้งครรภ์ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และหากเจ้าหน้าที่ประกันสังคมพบผู้ประกันตนเข้าข่ายสงสัย ใน 4 กลุ่มเบื้องต้น ขอให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อสอบสวนควบคุมโรคต่อไป
          นายโกวิท กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่โรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นโรคติดเชื้อที่สำคัญ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยาที่สามารถรักษาเชื้อตัวนี้ได้ และมีรายงานว่าหากหญิงตั้งครรภ์ได้รับเชื้อไวรัสซิกาจะทำให้ทารกแรกเกิดพิการศีรษะเล็ก แคระแกร็น มีพัฒนาการช้า โดยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา มียุงลายเป็นพาหะ และพบว่ามีการติดเชื้อจากคนสู่คน ทั้งนี้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือ ต้องกำจัดยุงลายในบ้าน ชุมชน สถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคนี้มาสู่คนได้
“ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีสถานพยาบาลประกันสังคมทั่วประเทศ จำนวน 239 แห่ง และสถานพยาบาลเครือข่ายอีกนับพันแห่ง ดังนั้นจึงมีความพร้อมในการดูแลให้การรักษาผู้ประกันตน ผู้ประกันตนที่มีอาการเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น” หากผู้ประกันตนมีปัญหาข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศที่ท่านสะดวก หรือโทร 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) 
 
print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดน่าน
599 หมู่ 11  ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-716069-072      โทรสาร : 054-716073
e-mail : nan@sso.go.th

ติดต่อเว็บมาสเตอร์: chutimon.t@sso.go.th