Banner
หน้าแรกข่าวสารความเคลื่อนไหวอำนวยความสะดวกนายจ้างสามารถส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 

ประกันสังคม อำนวยความสะดวกนายจ้างสามารถส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) อำนวยความสะดวกให้นายจ้างส่งข้อมูลเงินสมทบทุกๆ เดือน จัดทำโปรแกรมการนำส่งข้อมูลเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SSoMedia)โดยไม่ต้องแนบแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) ส่วนที่ 2 เพียงส่งไฟล์ข้อมูลเป็นแผ่นดิสเก็ต ซีดี ทรัมไดร์ หรือส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ Internet ผ่านช่องทางต่างๆ มากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสถานประกอบการและบุคคลทั่วไปในการลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคม ผู้เข้าใช้บริการสามารถติดต่อได้ทั้งงานทะเบียน และงานส่งเงินสมทบ ลดการใช้เอกสารเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
          สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่สถานประกอบการและผู้ประกันตน โดยการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดทำโปรแกรมการนำส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SSOMedia) เพื่อให้นายจ้างใช้ในการจัดทำข้อมูลเงินสมทบทุกเดือนโดยไม่ต้องแนบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) ส่วนที่ 2 แต่สามารถจะส่งในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลเป็นแผ่นดิสเก็ต ซีดี ทรัมไดร์ หรือส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ Internet โดยสามารถนำส่งเงินสมทบผ่านช่องทางต่างๆ  
          ซึ่งสถานประกอบการและผู้ประกันตน สามารถติดต่อขอรับบริการได้ ได้แก่ งานขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) การแจ้งเข้าทำงาน (สปส. 1-03/1) การแจ้งลาออก (สปส. 6-09) และการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส. 6-10)
          นอกจากนี้เมื่อสถานประกอบการได้ทำการลงทะเบียนบันทึกคำขอทำธุรกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที ทั้งการส่งข้อมูลเงินสมทบ (สปส. 1-10) และสามารถเลือกชำระเงินสมทบโดยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือการชำระเงินสมทบผ่านการหักบัญชีธนาคาร ( e–payment) ธนาคารที่ให้บริการในปัจจุบันมีจำนวน 7 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารจะออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งจัดส่งให้นายจ้างทางไปรษณีย์ ซึ่งการสมัครส่งข้อมูลเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและชำระเงินสมทบทางอินเตอร์เน็ตนั้น นายจ้างที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มที่ www.sso.go.th ขอทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต พร้อมยื่นเอกสารประกอบได้ที่ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่รับผิดชอบสถานประกอบการที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยสำนักงานประกันสังคมจะแจ้ง Username และ Password ให้แก่นายจ้างผ่านทาง e-mail ของนายจ้าง
          มีปัญหาข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดน่าน
599 หมู่ 11  ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-716069-072      โทรสาร : 054-716073
e-mail : nan@sso.go.th

ติดต่อเว็บมาสเตอร์: chutimon.t@sso.go.th