Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์จับมือ ธ.กสิกรไทย MOU. ให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
 

ประกันสังคม จับมือ ธ.กสิกรไทย MOU. ให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จับมือ ธนาคารกสิกรไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยหักบัญชีเงินฝากจากธนาคารกสิกรไทย
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ขยายความคุ้มครองการประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2555 จำนวน 960,002 คน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการชำระเงินสมทบให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้รับความสะดวกในการชำระเงินสมทบมากยิ่งขึ้น
          โดยในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 11.45 น. ณ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยหักบัญชีเงินฝากของธนาคารฯ ระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
          ทั้งนี้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ประสงค์จะชำระเงินสมทบผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารฯ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกแห่งทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากสำนักประกันสังคม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
......................................................................
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
โทร. 1506 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ
www.sso.go.th

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: jittawat.si@sso.go.th