Banner
page 1 of 3 (41 รายการ) 1   2   3
รายการที่พบ
bullet รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2563 แยกตามจังหวัด
bullet คำถาม-ตอบที่พบบ่อย จากสายด่วน 1506
bullet ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ.ปี 63 ประกันสังคม เปิดโอกาสให้เลือกใหม่ เริ่ม 16 ธ.ค.62 นี้
bullet คู่มือผู้ประกันตน
bullet ประกาศ !!! รับสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคม
bullet ข่าวด่วน! การขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ e-Payment
bullet ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ประจำปี 2563
bullet การแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบก่อนชำระบิล ณ จุดชำระเงินของ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา
bullet คู่มือผู้ประกันตน
bullet ผู้ประกันตน ม.40 เฮ บอร์ดประกันสังคม เห็นชอบปรับเพิ่มค่าทำศพ
bullet ประกาศ!!! บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
bullet รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
bullet สปส. ดึงกลุ่มอาชีพเกษตรกร เข้าผู้ประกันตนมาตรา 40 รุกช่องทางสมัครผ่าน ธกส.
bullet info graphic 36 กระบวนงาน
bullet คู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2562)
bullet โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ปี 2562
bullet ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนและขอรับเงินคืน มาตรา 40
page 1 of 3 (41 รายการ) 1   2   3

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

310/13 ม.9 ถ.โกสีย์ใต้ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร. 0-5622-0134-5,0-5622-7675,0-5622-8506

โทรสาร. 0-5637-1667
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: nakhonsawan@sso.go.th

www.facebook.com/groups/469822699755392/