Banner
page 1 of 10 (158 รายการ) 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
รายการที่พบ
bullet การชำระเงินสมทบผ่านธนาคาร
bullet การจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนตามแบบ สขร.1
bullet ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความสะอาด ปี 2561
bullet ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี 2561
bullet ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม
bullet รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
bullet ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์
bullet เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ
bullet ร่วมกิจกรรมโครงการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม
bullet ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
bullet ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน
bullet เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมที่ประสบอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
bullet โครงการ การจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม
bullet ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช"
bullet เยี่ยมผู้ป่วยทุพพลภาพอำเภอวาปีปทุม
bullet ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกับหน้วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
bullet ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
page 1 of 10 (158 รายการ) 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Mahasarakham  Social Security Office. All right reserved

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม

อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน 42 หมู่ที่ 10 บ้านหนองจิก

ถ.แจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ +66 (043) 971322-4   Fax  043 - 971326

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :  Sasitorn.ph@sso.go.th