Banner
หน้าแรกบริการข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 

ประกาศสำนักงานประกันสังคม

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบปฏิบัติ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับชั้นต้น

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม

 

คลิ๊กที่นี้ 

print page พิมพ์หน้านี้

Mahasarakham  Social Security Office. All right reserved

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม

อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน 42 หมู่ที่ 10 บ้านหนองจิก

ถ.แจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ +66 (043) 971322-4   Fax  043 - 971326

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :  Sasitorn.ph@sso.go.th