Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์


page 1 of 8 (131 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
bullet การจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนตามแบบ สขร.1
bullet เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ
bullet ร่วมกิจกรรมโครงการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม
bullet ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
bullet ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน
bullet เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมที่ประสบอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
bullet โครงการ การจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม
bullet ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช"
bullet เยี่ยมผู้ป่วยทุพพลภาพอำเภอวาปีปทุม
bullet ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกับหน้วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
bullet ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
bullet ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย
bullet บรรยายให้ความรู้สิทธิประโยชน์และการเบิกกรณีต่างๆ
bullet ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การปกครองท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3
bullet ร่วมต้อนรับและประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค
bullet ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2558
bullet รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
page 1 of 8 (131 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
print page พิมพ์หน้านี้

Mahasarakham  Social Security Office. All right reserved

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม

อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน 42 หมู่ที่ 10 บ้านหนองจิก

ถ.แจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ +66 (043) 971322-4   Fax  043 - 971326

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :  Sasitorn.ph@sso.go.th