หน้า 1 จาก 4 (32) 1 2 3 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวดี ผู้ประกันตน เฮ บอร์ดประกันสังคม เพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ปี 63 เป็น
View : 7
หม่อมเต่า สั่งประกันสังคมดูแลการจ่ายประโยชน์ทดแทนเต็มที่ กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บ – ตาย ในช่วงหลังเทศก
View : 9
สัมภาษณ์ประเด็น "สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40" ทางสถานีโทรทัศน์ NBT
View : 6
ประกันสังคมดูแลการจ่ายประโยชน์ทดแทนเต็มที่ กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บ- ตายในช่วงเทศกาลปีใหม่
View : 6
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562)
View : 12
ผู้ประกันตนใช้บริการกรณีทันตกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
View : 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ : รมว.แรงงาน กำชับประกันสังคม เร่งสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงผู้ประกันตน จัดเต็มโครงก
View : 12
17/12/2562 สปส.แม่ฮ่องสอน ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริต
View : 12
หน้า 1 จาก 4 (32) 1 2 3 4

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
126/10 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  58000
โทรศัพท์ : 053-612599  โทรสาร :  053-612244
e-mail : maehongsorn@sso.go.th