Banner
หน้าแรกข่าวสาร


page 1 of 6 (87 รายการ) 1 2 3 4 5 6
bullet รับสมัครสถานพยาบาลเพื่อทำข้อตกลงให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม
bullet ปรับปรุงแก้ไข พรบ.กองทุนเงินทดแทน
bullet ประกาศอัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
bullet ผู้ประกันตน รับสิทธิอีกแล้วจ้า ทำฟัน 600 บาท/ปีเป็น 900 บาท/ปี
bullet ผู้ประกันตน ตกงานหรือว่างงาน รีบใช้บริการของสำนักงานประกันสังคม
bullet พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 (ใหม่)
bullet คู่มือประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
bullet ประกันสังคม อำนวยความสะดวกนายจ้างสามารถส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
bullet เพิ่มค่ารักษาให้ลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงานเบิกได้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท
bullet เชิญชวนแสดงความคิดเห็น "ต้องการให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาเป็นไปอย่างไรในอนาคต"
bullet ประกันสังคม เตรียมพร้อมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด นายจ้างค้างชำระเงินสมทบแล้วไม่นำส่ง
bullet ประกันสังคม เตรียมพร้อมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด นายจ้างค้างชำระเงินสมทบแล้วไม่นำส่ง
bullet จับมือ ธ.กสิกรไทย MOU. ให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
bullet จัดเสวนาโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตนที่จังหวัดสงขลา
bullet กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2555
bullet "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕" (Thailand Research Expo 2012)
bullet ปรับปรุงแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษา (กท.44) ให้ รพ. ฉบับใหม่ พร้อมดีเดย์บังคับใช้ 1 ส.ค. 55
page 1 of 6 (87 รายการ) 1 2 3 4 5 6
print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ (034)564-307-8 ต่อ 15
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ kanchanaburi@sso.go.th