Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์“สัญญาประชาคมสัญญาใจไทยทั้งชาติ”
 

 “สัญญาประชาคมสัญญาใจไทยทั้งชาติ”

 

เอกสารเผยแพร่ 1 : สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ

เอกสารเผยแพร่ 2 : ผนวกประกอบสัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-43-81-2694, 0-43-81-2787
โทรสาร 0-43-81-1171                             
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: somchai.c@sso.go.th