Banner
หน้าแรกประกาศจังหวัดชุมพร


bullet สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
bullet ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภฺมิทัศน์และต่อเติมอาคาร ครั้งที่ 2
bullet ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร
bullet ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
bullet ขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนป้อมยามบนที่ราชพัสดุ
bullet สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง ตกแต่งอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร
bullet สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 8 สายนอก 32 สายใน
bullet ประกาศจังหวัดชุมพร
bullet สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้สาขาโทรศัพท์ฯ
bullet สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง ตกแต่งอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร
bullet ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครั้งที่ 2
bullet ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดชุมพร
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: sukanya.s@sso.go.th