Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย


page 1 of 2 (32 รายการ) 1 2
bullet ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการประเมินคุณธรรมฯ
bullet ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
bullet รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bullet ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการฯ
bullet ประกาศรายชื่อจ้างงานผู้สูงอายุ
bullet ใบสมัครพนักงานราชการ
bullet การนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ
bullet การเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39
bullet ผู้ประกันตน ออกจากงาน รีบสมัครมาตรา 39 ใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้
bullet Update รายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถรับจำนวนผปต. ที่ต้องการเปลี่ยน/เลือก ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 55
bullet ประกันสังคม ให้สิทธิลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
bullet ประกันสังคม ชวนใช้บริการเว็บไซต์ newzone
bullet พนักงานสถานศึกษาเอกชนเฮ ! ประกันสังคมอ้าแขนรับเข้าระบบ
bullet สปส.อุ้มคลอดบุตร พร้อมแบ่งภาระสงเคราะห์บุตร
bullet สปส.แจงสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ
bullet สปส. ให้สิทธิคืนสภาพผู้ประกันตน ม.39 ที่ขาดส่งเงินสมทบ
page 1 of 2 (32 รายการ) 1 2
print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงราย

ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5315 2061-2 โทรสาร 0 5315 2063-4