Banner
page 1 of 7 (104 รายการ) 1   2   3   4   5   6   7
รายการที่พบ
bullet สอบราคาจ้างทำวัสดุโครงการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบฯ จำนวน 2 รายการ
bullet สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
bullet ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
bullet เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
bullet หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนที่เลือก โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
bullet แนวทางการรับผู้ประกันตนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
bullet การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2557 สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลภายในจังหวัด
bullet ใบสมัครมาตรา 40 (ใหม่)
bullet มาตรา 40 โฉมใหม่!! มาพร้อมกับ 5 ทางเลือกให้กับผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระ
bullet สะดวกรวดเร็ว!! กับช่องทางการชำระเงินสมทบผ่านธนาคาและหน่วยบริการอื่น
bullet สปส.เชียงใหม่เตือนแรงงานต่างชาติที่พิสูจน์สัญชาติแล้วต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกการประเมิน ครั้งที่ 1 โดยการสอบสัมภาษณ์
bullet รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
bullet ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์
bullet เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการพร้อมติดตั้งเสร็จ
bullet ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์
bullet สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จะดูแลผู้ประกันตนที่เลือกรพ.แมคคอร์มิค
page 1 of 7 (104 รายการ) 1   2   3   4   5   6   7

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: pkrongkwan@imsso.go.th